Dnes je 05.06.2020 

AUTING spol. s r.o. 


  Úvod

  Kontakty
  Přístroje

  Snímače
  Ceníky

  Katalogové listy

  Obchodní podmínky
  Identifikační údaje naší firmy
  Statistika návštěvnosti
   Přidat do Oblíbených položek

 


   VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo (o prodeji výrobků) mezi AUTING spol.r.o. se sídlem Jírovcova 23, Brno jako zhotovitelem (prodávajícím), dále jen dodavatel a objednatelem. Odchylky od těchto podmínek mají platnost jen tehdy, jsou-li výslovně písemně sjednány.

I. VZNIK SMLOUVY:
přijetím a potvrzením závazné objednávky na zboží nebo dílo.

II. FORMA SMLOUVY:
potvrzená závazná objednávka s termíny plnění a dohodnutou cenou.
Objednávka musí obsahovat: označení objednatele (podle výpisu z Obchodního rejstříku)
sídlo objednatele a adresu dodávky zboží
IČO a DIČ
specifikaci zboží s požadovanými počty kusů
III. CENA:
je stanovena dohodou a je pevná. Pokud není dohodnuto jinak, cena se rozumí včetně balení a dopravy do místa určení.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY:
zboží (dílo) je placeno fakturou s dobou splatnosti 14 dní. U nového zákazníka je možnost požadavku zaplatit za první zakázku v hotovosti.

V. SPLNĚNÍ SMLOUVY:
pokud není dojednáno jinak dodavatel splní smlouvu osobním předáním zboží, nebo zasláním zboží na dohodnutou adresu.

VI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:
není-li dohodnuto jinak na výrobky se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců od doby dodání.

VII. PRÁVNÍ VADY:
dodavatel ručí za to, provedením předmětu smlouvy a použitím materiálů a postupů při jeho provádění nejsou porušena práva třetích osob.

VIII. VLASTNICKÉ PRÁVO:
na odběratele přechází vlastnické právo okamžikem zaplacení za zboží, či předání díla do provozu.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:
v případě, že odběratel poruší některé ustanovení této smlouvy, je dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Není tím dotčen jeho nárok na náhradu škody v případě ušlého zisku.


Text Obchodních podmínek si můžete stáhnout.

nelze INSERT navstevy